Panasonic NA-F90V5LRV

Panasonic NA-F90V5LRV
Thêm vào danh sách
Store
Rating
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  9.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  27 Tháng Bảy 2017