Panasonic NA-F70VB7HRV

Panasonic NA-F70VB7HRV
3.783.000Đ - 3.950.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  7.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  1 Tháng Bảy 2016