Panasonic NA-F135A5WRV

Panasonic NA-F135A5WRV
từ 0 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  13.5 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  23 Tháng Ba 2017