Panasonic NA-F100A4GRV

Panasonic NA-F100A4GRV
700.000Đ - 6.990.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  10.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  14 Tháng Chín 2017