Panasonic MXGX1561

Panasonic MXGX1561
1.250.000Đ - 1.280.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    450w W
Product info
  • List date PriceMe
    1 Tháng Tám 2014