Panasonic MX900

Panasonic MX900
1.140.000Đ - 1.149.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    350w W
Product info
  • List date PriceMe
    11 Tháng Tư 2014