Panasonic MX-GX1561

Panasonic MX-GX1561
1.250.000Đ - 1.280.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    450w W
Product info
  • List date PriceMe
    1 Tháng Tám 2014