Oster BLSTPB

Oster BLSTPB
650.000Đ Từ Nguyenkim
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    250w W
Product info
  • List date PriceMe
    6 Tháng Năm 2014