Nokia 210

New
Nokia 210
779.000Đ - 780.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Màn hình
  • Kích thước màn hình
    2.4 
    inch
    Bottom 10%
Product info
  • List date PriceMe
    1 Tháng Tư 2019