Hitachi CVBM16
1.400.000Đ
10
Sharp KSTH18
1.622.000Đ
11
KDK P30KH
2.149.000Đ
3
KDK M40K
3.090.000Đ
5
Sharp AX1600V
13.900.000Đ
8