LG Thông tin

Most Popular LG Sản phẩm

LG F2514DTGW
LG F2514DTGW
Front load
25.900.000Đ
LG 86UK6500 86in
LG 86UK6500 86in
No, LCD, Yes, 3840x2160 (4K Ultra HD)
Dien Maycho Lon
109.890.000Đ
3 Nhận xét
LG OLED65C7T 65in
LG OLED65C7T 65in
OLED (AMOLED), Yes, 3840x2160 (4K Ultra HD)
Dien Maythien Hoa
96.904.000Đ
3 Nhận xét
LG OLED55C7T 55in
LG OLED55C7T 55in
No, OLED (AMOLED), Yes, 3840x2160 (4K Ultra HD)
Dien Maythien Hoa
68.774.000Đ
25 Nhận xét
LG 55UJ632T 55in
Dien Maythien Hoa
13.484.000Đ
LG 49LJ550T 49in
LG 49LJ550T 49in
No, LCD, Yes, 1920x1080 (Full HD)
Dien Maythien Hoa
8.634.000Đ
1 Review
LG WFD1717HD
LG WFD1717HD
7.0 kg, Top load
5.150.000Đ
LG GRL602S
LG GRL602S
Top Mount, 458 L
Dien Maythien Hoa
10.574.000Đ
LG GRL702S
LG GRL702S
Top Mount
Dien Maythien Hoa
13.959.000Đ
LG GRL333BS
LG GRL333BS
Top Mount, 315 L
Dien Maythien Hoa
8.333.000Đ