LG WFD2017HD

LG WFD2017HD
từ 0 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    20.0 kg
    Top 10%
Product info
  • List date PriceMe
    12 Tháng Mười 2014