LG T2385VSPW

LG T2385VSPW
700.000Đ - 9.990.000Đ Từ Dien May
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
  • Loại tải
    Top load 
Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    8.5 kg
Product info
  • List date PriceMe
    17 Tháng Bảy 2017