LG T2350VSAW

LG T2350VSAW
1.000.000Đ - 7.190.000Đ Từ Dien May
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  10.5 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  17 Tháng Bảy 2017