LG F2721HTTV

LG F2721HTTV
từ 0 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Front load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  21 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  3 Tháng Sáu 2017