Hamilton Beach 59765

Hamilton Beach 59765
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    225 W
Material & Colour
  • Màu
    Black, Silver 
Product info
  • List date PriceMe
    25 Tháng Hai 2018