Fitbit Charge 2 Large

Fitbit Charge 2 Large
từ 0 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Miêu Tả Sản Phẩm

Một mô hình mới hơn Fitbit Charge 3 đã được phát hành vào August 2018.

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info