Electrolux EWW12842

Electrolux EWW12842
12.520.000Đ Từ Dien May
Thêm vào danh sách
Store
Rating
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    8 kg
    Bottom 30%
Product info
  • List date PriceMe
    16 Tháng Hai 2015