Electrolux EOT4805K

Electrolux EOT4805K
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    21L L
Product info
  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2016