Electrolux EOT4805

Electrolux EOT4805
1.279.000Đ - 1.450.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    21L L
Product info
  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2016