Electrolux EOT38MBB

Electrolux EOT38MBB
1.675.000Đ - 1.789.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info
  • List date PriceMe
    21 Tháng Sáu 2016