Electrolux EOT3805K

Electrolux EOT3805K
998.000Đ - 1.090.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    15L L
Product info
  • List date PriceMe
    13 Tháng Mười Hai 2017