Electrolux EMS3085X

Electrolux EMS3085X
1.935.000Đ - 4.590.000Đ từ 6 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    30L L
Product info
  • List date PriceMe
    13 Tháng Chín 2015