Electrolux EMS3085X

Electrolux EMS3085X
2.165.000Đ - 4.220.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    30L L
Product info
  • List date PriceMe
    13 Tháng Chín 2015