Electrolux EBR3416

Electrolux EBR3416
665.000Đ - 699.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    400w W
Product info
  • List date PriceMe
    28 Tháng Tư 2016