Electrolux EBR3416

Electrolux EBR3416
699.000Đ - 740.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Electrolux
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info
  • List date PriceMe
    28 Tháng Tư 2016