Electrolux EBR2501

Electrolux EBR2501
1.190.000Đ - 1.300.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Electrolux
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info
  • List date PriceMe
    12 Tháng Mười 2012