Bosch MMB12P4R

Bosch MMB12P4R
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    450w W
Product info
  • List date PriceMe
    7 Tháng Ba 2015