Bluestone EOB-7591S

Bluestone EOB-7591S
3.999.000Đ Từ Lazada VN
Nhà chế tạo: Bluestone
Thêm vào danh sách
Store
Rating
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    60 L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Mười Một 2017