Aqua AQWU105ZT

Aqua AQWU105ZT
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  10.5 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  12 Tháng Ba 2015