Aqua AQW-U850AT

Aqua AQW-U850AT
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
  • Loại tải
    Top load 
Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    8.5 kg
Product info
  • List date PriceMe
    26 Tháng Mười 2016