Aqua AQDA852ZT

Aqua AQDA852ZT
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
  • Loại tải
    Front load 
Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    8.5 kg
Product info
  • List date PriceMe
    31 Tháng Giêng 2018