Alaska KW25

Alaska KW25
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    25 L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Mười Một 2017